HỌC MIỄN PHÍ

HỌC SIÊU RẺ

Thay vì ngồi mài chuột. Bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản là có ngay một bức ảnh với những hiệu ứng tuyệt vời.

Sau đây là danh sách các Action trong bộ này

 • 6 Old Photo Photoshop Action
 • 7 Vignette Photoshop Actions
 • 10 Sepia Tone Photoshop Actions
 • 11 Polaroid Photoshop Actions
 • 12 Lomo Photoshop Actions
 • 21 Soft photoshop Actions
 • 26 Landscape Photoshop Actions
 • 30 Color Film Effect Photoshop Actions
 • 30 Summer Photoshop Actions
 • 32 Painting Photoshop Actions
 • 33 Faded Photoshop Actions
 • 40 Hipster Photoshop Actions
 • 40 Potrait Photoshop Actions
 • 42 Autumn Photoshop Actions
 • 44 Sketch Photoshop Actions
 • 47 Spring Photoshop Actions
 • 52 Matte Photoshop Actions
 • 57 Pastel Photoshop Actions
 • 58 Pro Contrast Photoshop Actions
 • 73 Creative Photoshop Actions
 • 75 HDR Photoshop Actions
 • 85 Cinematic Photoshop Actions
 • 88 Instagram Photoshop Actions
 • 109 Black And White Photoshoop Actions
 • 122 Light Leaks Photoshop Actions
 • 143 Wedding Photoshop Actions
 • 158 Retro Vintage Photoshop Actions
 • 174 Fashion Model Photoshop Actions
 • 225 Duotone Photoshop Actions

DEMO

ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM
ACTION HOCSIEURE.COM

DOWNLOAD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here